70 x 100 cm
70 x 100 cm
70 x 100 cm
70 x 100 cm

Projekt ,,Panelstory“ se snaží ( prostřednictvím souboru 15 velkoformátových kreseb) o-alespoň částečnou- rehabilitaci panelové výstavby uplynulých čtyřiceti let. Záměrem není laciné vyzdvihování, ale na druhou stranu ani ironizace tohoto fenoménu. Jde o svébytný pohled na sídlištní kulturu očima člověka, který na sídlišti žije a v panelovém domě prožil podstatnou část svého života. Cílem je tedy ukázat panelovou výstavbu v širších souvislostech- mimo jiné jako místo každodenního života desetitisíců lidí, pro něž se stalo přirozeným zázemím, domovem.

Jednotlivé kresby- ač to na první pohled tak nevypadá- vznikly zcela originální, neobyčejně náročnou a precizní technikou kresby speciálními gelovými propiskami za pomoci příložníku a pravítka, kdy výsledný obraz, který se zdánlivě podobá např.digitálnímu tisku, vzniká naprosto přesným horizontálním vrstvením jednotlivých linií, vždy v několika vrstvách, každá kresba se tedy skládá z tisíce čar. Soubor tak navazuje na předchozí cykly, např. Metropolis.