soubor ,,Mimosezona", skupinová výstava ,,Osada"
galerie Trafačka, Praha
září 2014