soubor ,,Panelstory"
katalog k výstavě ,,AKCE ZET"
2010

Galerie Emila Filly, Ustí nad Labem
vydala Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně, Ustí nad Labem

katalog k výstavě
katalog k výstavě