soubor ,,Stroje"
galerie Navrátil, Praha
září 2005
zahájení: Magnetik (Moimir Papalescu, SM 24)