35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm
35,5 x 45,5 cm

Cyklus propiskových kreseb ,,Špatný zprávy“ vychází z autorova dlouhodobějšího zájmu o svět masmédií. První práce vznikly v létě roku 1997, kdy značnou část Evropy postihly rozsáhlé povodně a lidé byli dnes a denně atakováni spoustou špatných zpráv z domova i zahraničí. Přibližně ve stejné době se také autor seznámil s klíčovými texty odborníků z řad teoretiků médií- Marshalla Mc Luhana a Neila Postmana. Samotný název souboru pak vychází ze Zappova textu Trouble every day.

Po formální stránce tvoří díla uzavřený celek, námětově spolu souvisejí jen minimálně. Mediální svět je zde v duchu Postmanových myšlenek pojímán jako ,,kaleidoskop“, v jehož zorném poli se vynořují jednotlivé obrazce, které se jen na malý okamžik zastaví před očima diváka a vzápětí zase zmizí. Torzovitost, útržkovitost se projevuje i v tom, že kresby nemají běžné názvy- u každé z nich je uveden pouze strohý časový údaj, odkazující např. k televiznímu zpravodajství nebo videozáznamu. Navzdory fascinaci světem elektronických médií použil autor tradiční výtvarné postupy- např. při zvětšování novinových fotografií, které posloužily jako volné předlohy pro vlastní kresby, nepracoval s počítačem, ale s klasickou čtvercovou sítí, v žádné fázi si tvůrčí proces neusnadňoval využitím moderních technologií. Jednotlivé práce vznikaly tak, že autor za pomoci pravítka a speciálních propisovacích tužek vrstvil přes sebe s maximální možnou přesností jednotlivé linie, takže výsledek se podobá digitálnímu obrazu, počítačové grafice apod. Stejnou techniku pak dále rozvíjel v několika následujících cyklech.