70 x 80 cm
70 x 80 cm
70 x 80 cm
70 x 80 cm
70 x 80 cm
70 x 80 cm
70 x 80 cm

Monotematický soubor patnácti monochromních propiskových kreseb z let 2005- 2007 zachycuje především tovární a průmyslové objekty, jež byly realizovány zhruba v rozmezí 20.- 60.let dvacátého století podle návrhů německých architektů F. Schuppa a M. Kremmera, kromě nich pak i sklady a provozní objekty (nejen) na území Čech. Jednotlivým ,,krajinám“ tak dominují zejména chátrající, opuštěné, v některých případech stále ještě fungující technické stavby, které lze do jisté míry chápat i jako jakousi metaforu odkazující k soudobému životnímu stylu naší postprůmyslové civilizace.

Hlavním- i když zdaleka ne jediným- cílem projektu je připomenout specifickou krásu industriální architektury, v neposlední řadě chtěl autor vzdát hold avantgardnímu umění.