60 x 100 cm
60 x 100 cm
60 x 100 cm
60 x 100 cm
60 x 100 cm
60 x 100 cm
60 x 100 cm
z výstavy ART PRAGUE 2014
z výstavy ART PRAGUE 2014

Monotematický cyklus monochromních ,,kreseb“, resp. rytin na hliníkových deskách jednotného formátu 60    100 cm vychází z autorova dlouhodobého zájmu o  moderní architekturu 20. století, volně tak navazuje na předchozí cykly Panelstory (2009) a Metropolis (2007). Zachycuje především stavby a technická zařízení sloužící zejména k horské zimní rekreaci na území někdejšího Československa, realizované v rozmezí 60.- 80. let 20. století.

Název projektu ,,Mimosezona“ symbolicky odkazuje jednak k tomuto ne zrovna populárnímu období tzv.normalizace, kdy jsme žili v podivném vakuu, ,,mimo“, bez možnosti normálního, svobodného, přirozeného vývoje, jednak k samotným stavbám, jež svým vzhledem (a často i umístěním) stály a stojí ,,mimo“ oficiální dobová i současná estetická měřítka většiny obyvatelstva. Zcela zde- záměrně- chybí figurální složka, stejně jako okolní příroda, stylizované a abstrahované detaily fasád a kovových konstrukcí převládají nad reálným zobrazením skutečnosti.

Záměrem autora (ročník 1975) není rehabilitovat (a už vůbec ne oslavovat) zmíněné normalizační období, jde mu spíše o to poukázat na zvláštní, specifickou krásu některých staveb, na něž se v době jejich vzniku pohlíželo- vcelku pochopitelně- pod vlivem dobových politických souvislostí jako na odpudivá monstra, přičemž tento pohled převažuje u řady lidí – jaksi automaticky- dodnes, nehledě na skutečnost, že podobný druh architektury stojí na okraji zájmu laické (a až na několik málo výjimek) i odborné veřejnosti. Často tak bohužel dochází, mimo jiné i z leckdy čistě komerčních důvodů, k necitlivým, někdy až devastačním zásahům do původní podoby těchto objektů. Autor se ale domnívá, že některé stavby (zejména ty projektované v průběhu 60. let) vykazují už dnes nadčasové kvality.

Cílem projektu Mimosezona je tedy mj. přehodnotit, narušit, znejistět léta zažitý zjednodušený, stereotypní, negativní názor většiny lidí, podívat se na danou problematiku jinak, s odstupem, v nových souvislostech, případně vyprovokovat diskusi na toto stále spíše opomíjené téma a také- s trochou nadsázky- zachytit ,, příběh“ horské architektury v Československu posledních čtyřiceti let.